Materiały dla nauczycieli Drukuj

WYKORZYSTANIE TIK W RAMACH PROJEKTU
"AKTYWNA TABLICA"

Publikacje nauczycieli:

Język polski
Klasa: III Gimnazjum
Temat: O czym napisał pan Słowacki? Przygotowanie do pracy nad „Balladyną”. pobierz

Klasa: VII SP
Temat: Wyprawa, wędrówka, tułaczka… Rady dla wędrowca.(na podstawie mitu o Odyseuszu i fr. „Odysei”). pobierz

Klasa: VI SP
Temat: Jak się odmieniają rzeczowniki? Powtórzenie wiadomości i umiejętności. pobierz

Język angielski
Klasa: III Gimnazjum
Temat: The Present Perfect Tense. pobierz

Język angielski
Klasa: VIII SP
Temat: Talking and writing about food. pobierz

Historia
Klasa: IV SP
Temat: Wielka wojna z zakonem krzyżackim. pobierz

Chemia
Klasa: VII SP
Temat: Wiązanie kowalencyjne. pobierz

Biologia
Klasa: VII SP
Temat: Mechanizm wymiany gazowej. pobierz

Zajęcia rewalidacyjne
Temat: "Młody matematyk" - Usprawnianie funkcji poznawczych i motorycznych pobierz