Konkurs "Bolesław Müller- nasz bohater, nasz Patron" Drukuj

Do konkursu zapraszamy uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum oraz mieszkańców Łukawca i Gminy Wielkie Oczy.

Konkurs rozpatrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria: klasy 4-8 sp, II- III gimnazjum
II kategoria: inni uczestnicy

Warunki przystąpienia do konkursu

Warunkiem udziału w konkursie jest zaprojektowanie i samodzielnie wykonanie przez uczestnika lub grupy uczestników ( grupa nie może się składać z więcej niż 2 członków) lapbooka na temat życia i działalności Bolesława Müllera. Każda praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr 1). Ponadto każdy uczestnik winien złożyć wraz z pracą pisemne oświadczenie dotyczące regulaminu i przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

Termin zgłaszania prac

Prace konkursowe należy złożyć do 15 czerwca 2018 r. w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. lub u wicedyrektora szkoły.

Regulamin konkursu

zał. nr 1 metryczka

zał. nr 2 oświadczenie