I Ty możesz zostać sponsorem sztandaru Drukuj

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości sponsorowania sztandaru dla 25 Drużyny Harcerskiej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu. Harcerstwo daje możliwość wychowania w wartościach i wpływa na ukształtowanie się młodego człowieka. Drużyna otrzyma imię kpt. Bolesława Műllera, budowniczego szkoły i jej kierownika, oficera który padł ofiarą zbrodni katyńskiej.

Sztandar jest dla każdej społeczności ogromnie ważnym symbolem. To znak, który łączy, buduje i nadaje tożsamość. Uświetnia najważniejsze uroczystości i święta. Jego nadanie będzie niezwykle doniosłym momentem w historii nie tylko szkoły, ale i społeczności lokalnej, ponieważ nasi harcerze biorą udział w bardzo wielu uroczystościach i akcjach o charakterze patriotycznym, religijnym, społecznym, w szkole i poza nią, poczynając od „małej ojczyzny” do działań ogólnopolskich włącznie.

Uroczystość nadania Imienia i Sztandaru odbędzie się 21 września 2018 roku podczas obchodów Święta Szkoły Podstawowej. W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy również własne środki i siły, lecz nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów. Jesteśmy świadomi, że bez pomocy ludzi dobrej woli nie uda nam się zrealizować tego zadania. Dlatego też liczymy na Państwa hojność. Będzie to również wspaniała promocja i możliwość pokazania dobrej woli, społecznego zaangażowania Darczyńcy.

Ewentualną pomoc finansową prosimy kierować na konto Rady Rodziców przy PSP w Łukawcu:
NR KONTA 04 9101 1013 3005 5101 8199 0001 z dopiskiem: „Na sztandar”

W zamian możemy zaoferować:
- certyfikat z podziękowaniem,
- umieszczenie logo (nazwy firmy) na oficjalnej stronie internetowej szkoły,
- informacje o sponsoringu w lokalnych mediach.
- „gwóźdź pamiątkowy” z nazwiskiem współfundatora umiejscowiony na pamiątkowym tableau oraz udział w uroczystości (warunkiem technicznym jest znaczące wsparcie udzielone w kwocie co najmniej 100 zł.do dnia 30.06.2018r.)
Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i edukację przyszłych pokoleń oraz w wychowanie patriotyczne.

Przewodniczący Komitetu

Dodatkowe informacje:
Tel. 16 6310402

pismo przewodnie