Dzień Edukacji Narodowej 2018 Drukuj

Papież Jan Paweł II, Papież Polak, dziś święty, był niezwykłym człowiekiem w dziejach Polski i świata. Jego życie i pontyfikat zmieniły losy wielu ludzi, a nawet narodów. Uroczystość, która odbyła się w naszej szkole 16 października przypomniała Jego postać, życie i służbę. Jest ku temu wiele powodów. W tym roku bowiem obchodzimy rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz rocznicę nadania naszemu Gimnazjum nr 2 imienia Jana Pawła II. Montaż słowno-muzyczny przygotowany przez gimnazjalistów pod opieką pani Jadwigi Jakieły-Chamiec nawiązywał także do Dnia Papieskiego, który obchodziliśmy w niedzielę 14 października. Jego hasło Promieniowanie ojcostwa jest zaczerpnięte z z literackiej spuścizny Karola Wojtyły. Kieruje też naszą uwagę na IV Przykazanie Boże – Czcij ojca swego i matkę swoją. W nawiązaniu do setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę warto podkreślić, że w rozważaniach Ojca św. znajdujemy też przypomnienie, że ojcostwo, ojcowizna, to także ojczyzna. To ona, Polska, obok domu rodzinnego mocno wpłynęła na ukształtowanie się Karola Wojtyły jako człowieka, kapłana i papieża, a On- papież odegrał wielką rolę w kształtowaniu się jej jako wolnego, demokratycznego kraju, co pokazywał montaż artystyczny. Nie zabrakło w nim odniesienia do ważnej roli szkoły w wychowaniu odpowiedzialnego obywatela, dobrego Polaka i człowieka. Dało to okazję do złożenia życzeń dla wszystkich pracowników szkoły z okazji przypadającego na 14 października Dnia Edukacji Narodowej. Życzenia takie złożył wszystkim pracownikom oświaty Wójt gminy Wielkie Oczy Tomasz Lorenc, dyrektor szkoły Dariusz Bogusz oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich. Humorystyczno-wierszowany obraz naszej szkoły przedstawiła w swoim poemacie z przymrużeniem oka, znana już z wcześniejszych wystąpień pani Beata Michalik.

Całość spotkania zakończyło wręczenie drobiazgów uczniom klasy pierwszej szkoły podstawowej z okazji ich przyjęcia w poczet szkolnej braci przez wójta gminy i dyrektor GZEAS w Wielkich Oczach panią Anetę Juraszek.

Jak słońce
przyćmione blaskiem księżyca
Wznosi się
ku górze-las zielony
Nie pyta, nie prosi-oddycha
Serce bije
Mocniej
gdy wdycha powietrze przepełnione mgłą,
która nie pozwala zobaczyć jesiennych kwiatów
Liście
szeleszczące szeptem lasu
Chcę więcej
Chcę więcej wolności
jak ptak na wietrze wirujący
Między wrzaskiem, a brzaskiem nocy
Rozpostarte skrzydła orła-Park Roztoczański