Zakończenie Roku Szkolnego 2018_2019 Drukuj

Uroczystość zakończenia roku szkolnego jest jedną z wielu, ale jedyną w swoim rodzaju. Po raz ostatni uczniowie przyszli do szkoły w tym roku szkolnym, a dla gimnazjum był to już ostatnie rok funkcjonowania. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej i przemarszu ze sztandarami do szkoły. Wszyscy zebrali się najpierw na sali gimnastycznej. Część oficjalną otwarto wprowadzeniem sztandarów i odśpiewaniem hymnu. Potem wicedyrektor zespołu J. Chamiec przywitała całą społeczność szkolną oraz rodziców i zaproszonych gości.

Następnie zabrał głos dyrektor szkoły D. Bogusz, który podsumował mijający rok i podziękował wszystkim za pracę i pomoc. Uroczyście pożegnał też Sztandar Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, symbolizujący szkołę, która kończy swoje działanie. Następnie rozdano świadectwa z paskiem i nagrody książkowe. Kolejną częścią uroczystości było złożenie gratulacji tym rodzicom, których dzieci prezentowały nienaganną postawę w życiu szkolnym i osiągały wysokie stopnie. Uczniowie ci osiągnęli średnią co najmniej 5,0. A, że życie szkolne to nie tylko nauka uczniowie, którzy udzielali się w różnych organizacjach, akcjach czy innych działaniach, również otrzymali nagrody i dyplomy np. za wzorową frekwencję lub konkursy.

Potem złożono podziękowania tym wszystkich, którzy przez cały rok pomagali realizować zadania szkoły. Była to przede wszystkim rada rodziców, która organizowała mnóstwo imprez szkolnych, okolicznościowych i środowiskowych, pomagała w akcjach charytatywnych, pozyskiwała fundusze przez różne działania itd. Byli to sponsorzy, którzy swoimi środkami wspierali różne wydarzenia oraz przyjaciele szkoły.

Wyróżnione osoby otrzymały okolicznościowe dyplomy. Na tym zakończono część oficjalną a uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami. A potem…. Wakacje!

Życzymy wszystkim udanego wypoczynku!

Przyznano stypendia motywacyjne na koniec roku szkolnego!

Komisji Stypendialna działająca przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu po rozpatrzeniu wniosków na posiedzeniu w dniu 18.06.2019 r. postanowiła przyznać stypendia dla następujących uczniów Publicznej Szkole Podstawowej:

Szkoła Podstawowa - za wyniki w nauce

klasa 4

1.Martyna Pietrucha
2.Oliwia Powroźnik
3.Aleksandra Okaz
4. Daria Walczak

klasa 5

5.Jakub Lechociński
6.Jagoda Babij
7.Oliwia Antoniszyn

klasa 6

8.Aleksandra Babij
9. Aleksandra Kuchciak
10. Jakub Krauz

klasa 7

11. Szymon Dobrowolski
12. Kamil Mazepa

klasa 8

13. Gabriela Brzyska
14. Martyna Brzyska

Gimnazjum - za wyniki w nauce

klasa III

15. Kamil Kociołek
16. Wiktor Kucharski

Szkoła podstawowa - za osiągnięcia sportowe

kl. 7

1. Jakub Krzyszkowski
2. Michał Pietrucha

kl. 8 4. Kamil Babij

gimnazjum

klasa III

5. Janusz Saramaga
6. Łukasz Babij
7. Kacper Cozac
8. Jakub Cozac

GRATULUJEMY!