Zmiany czasu pracy Drukuj

W związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 dodatkowe godziny zajęć pozalekcyjnych (wydłużenie czasu pracy) następują zmiany :

1. Godziny przerw lekcyjnych.

0) 7.30 - 8.00 (30 min)
1) 8.45 - 8.50 (5 min)
2) 9.35 - 9.45 (10 min – drugi śniadanie)
3) 10.30 - 10.45 (15 min – przerwa obiadowa)
4) 11.30 - 11.35 (5 min)
5) 12.20 – 12.25 (5 min)
6) 13.10 - 13.15 (5 min)
7) 14.00 - 14.05 (5 min)
8) 14.50 - 14.55 (5 min)

2. Godziny rozpoczęcia zajęć lekcyjnych.

1) 8.00 - 8.45
2) 8.50 - 9.35
3) 9.45 - 10.30
4) 10.45-11.30
5) 11.35 - 12.20
6) 12.25 - 13.10
7) 13.15 - 14.00
8) 14.05 - 14.50

3. Świetlica szkolna.

1) 11.35 - 12.35
2) 12.35 - 13.35
3) 13.35 - 14.35
4) 14.35 - 15.15