BĄDŻMY POSZUKIWACZAMI AUTORYTETU Drukuj


Głównym celem projektu realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łukawcu jest poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie skali przestępczości i zachowań ryzykownych: hejt, przemoc, alkohol, narkotyki, itp. Ludzie wychowani w atmosferze szacunku do autorytetów, mają poczucie godności własnej i godności drugiej osoby. Dzięki temu są uczciwi i szczęśliwi oraz budują dobre i trwałe relacje. Aby to osiągnąć, chcemy zrobić pierwszy krok – nauczyć młodzież jak szukać autorytetów i nie mylić ich z idolami czy celebrytami oraz zachęcić do szukania prawdziwych AUTORYTETÓW. Zamierzamy również wspomóc rodziców i wychowawców w budowaniu swojego autorytetu i w kształtowaniu postaw młodzieży, prowadzących do odpowiedzialnej, wolnej i szczęśliwej dorosłości.

Opis badania ewaluacyjnego projektu:
Ankiety przeznaczone są dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Każdy uczestnik badania otrzymuje wygenerowany losowy bilet z kodem dostępu i krótką instrukcją żeby wypełnić ankietę.
Okres realizacji – do 25 stycznia 2019

Krok 1
Uczniowie wypełniają elektronicznie ankiety.
Krok 2
1. Przeprowadzenie zajęć dla uczniów na godzinach wychowawczych.
2. Pedagogizacja rodziców – wywiadówka ogólnoszkolna.
3. WDN – Rada Pedagogiczna.

Krok 3
Wypełnienie ankiet:
1. Uczniowie.
2. Nauczyciele.
3. Rodzice.

Krok 4
Pozyskanie raportów badawczych
Raport wstępny: Raport ten zawiera wyniki pierwszej ankiety wśród uczniów (pretest).
Raport pośredni: Raport ten zawiera wyniki drugiej ankiety wśród uczniów (posttest) oraz wyniki ankiet dla rodziców i nauczycieli.
Raport końcowy: Raport końcowy zawiera wyniki porównawcze między pretestem i posttestem oraz między rodzicami i nauczycielami.
Raport ogólnopolski: Jest to raport końcowy (bez wstępnego i pośredniego) przedstawiający wyniki ogólnopolskie, na podstawie
zebranych danych ze wszystkich zarejestrowanych w naszej ankiecie szkół.

Przydatne linki:
autorytet.org – Ogólnopolska kampania 'Bądźmy poszukiwaczami Autorytetu"
rspo.men.gov.pl – Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych
rejestracja.autorytet.org – Rejestracja Szkolnych Koordynatorów
panel.autorytet.org – Logowanie Koordynatorów do Panelu Badawczego
ankieta.autorytet.org – Główna strona przeprowadzania badania (ankieta)
info.autorytet.org – Strona z dodatkowymi informacjami i dokumentami
rodzice.autorytet.org – Strona z materiałami dla rodziców
nauczyciele.autorytet.org – Strona z materiałami dla nauczycieli
samorzady.autorytet.org – Strona dla samorządów

Koordynatorzy projektu:
mgr Gabriela Rakoczy
mgr Piotr Pióro