Konto na Start daje Radę Drukuj
UWAGA RODZICE!

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ:
„Konto na Start daje Radę”

Organizator promocji: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie.
1. Czas trwania promocji: od 19 listopada 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.
2. Szkoła zgłasza się do promocji poprzez wypełnienie i przekazanie „Zgłoszenia Szkoły do Promocji Konto na Start daje Radę”.
3. Uczestnikiem promocji, jest uczeń szkoły biorącej udział w promocji, który jest rezydentem i zamieszkuje na terenie działania Organizatora, tj. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Przystąpienie do promocji wyrażone jest poprzez założenie „Konta na start” oraz wypełnienie „Formularza Konto na Start daje Radę”.
5. Uczestnik promocji po założeniu „Konta na start” otrzymuje od Banku Spółdzielczego w Lubaczowie bonus w postaci wpłaty na Radę Rodziców w szkole, do której uczęszcza. Z zastrzeżeniem, że wysokość wpłaty na Radę Rodziców zależy od obowiązujących w szkole uczestnika stawek i nie może być wyższa niż 40 zł.
6. Dodatkowo uczestnik promocji otrzymuje do własnej dyspozycji 10 zł, które przekazane są na założone przez niego Konto.

Załącznik nr 1 -„Formularza Konto na Start daje Radę” pobierz
lub w sekretariacie szkoły

Koordynator ze strony szkoły
Gabriela Rakoczy