Szkoła Młodych Chemików – edycja 2019/2020 Drukuj

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie naszej szkoły, już po raz drugi zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Politechnika Młodych Odkrywców edycja 2019/2020 – Szkoła Młodych Chemików”.

Projekt realizuje Politechnika Rzeszowska im. I.Łukasiewicza. w Rzeszowie. Wszystkie zajęcia odbywają się w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej i prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę tej uczelni wyższej.
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji poprzez popularyzację nauki i stymulowanie chęci poznawania i rozwijania wiedzy w niekonwencjonalny sposób wśród dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat, z terenu woj. podkarpackiego. Dzięki uczestnictwu w pokazach naukowych i ciekawych zajęciach laboratoryjnych, uczniowie są m.in. inspirowani do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji, mogą pokazać swoje umiejętności i zaangażowanie budując jednocześnie poczucie własnej wartości i chęci samodoskonalenia.


„Szkoła Młodych Chemików” to cykl 5-ciu 4h zajęć laboratoryjnych, który stanowi uzupełnienie wiedzy przekazywanej na lekcjach chemii realizowanych w ramach podstawy programowej w końcowym okresie ośmioletniej szkoły podstawowej. W ramach zajęć uczniowie samodzielnie przeprowadzają proste doświadczenia chemiczne w obecności prowadzącego. Samodzielne wykonywanie doświadczeń rozwija zainteresowanie chemią i wskazuje na użyteczność wiedzy teoretycznej zdobywanej na lekcjach chemii. Atrakcyjna tematyka i forma zajęć, odmienna od typowego sposobu prowadzenia lekcji, wpływa korzystnie na zaangażowanie uczniów w samodzielne zdobywanie wiedzy.

W w/w projekcie uczestniczą Kamil Mazepa i Radosław Skoczyński uczeniowie 8 klasy szkoły podstawowej, pod opieką p.Danuty Trojnar. W dniu 30 listopada 2019 r. odbyły się pierwsze zajęcia. Pierwsze warsztaty przebiegały pod hasłem „Magia czy chemia”. Zajęcia prowadziła dr inż. Elżbieta Chmiel-Szukiewicz. Uczniowie pod opieką prowadzącej samodzielnie wykonywali doświadczenia w oparciu o przygotowane instrukcje laboratoryjne. Uczniowie zapoznali się z wyjaśnieniem istoty klatratów organicznych i zasadą działania katalizatorów, a także poznali przyczyny zmiany barwy roztworów glukozy i skrobi podczas reakcji chemicznych.

Warsztaty przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, z nutką humoru. Były również okazją do poznania nowych koleżanek i kolegów. Wszyscy uczestnicy z warsztatów wyszli zadowoleni. Z niecierpliwością oczekujemy na następne zajęcia w lutym.

Autorka wykonanych zdjęć jest pani dr inż. Elżbieta Chmiel – Szukiewicz.