Informacja Drukuj


Powrót uczniów klas I-III do szkoły od 26 kwietnia 2021 r. (nauczanie hybrydowe). W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu o tydzień tj. do dnia 2 maja 2021 r. obostrzeń związanych z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Wyjątek stanowią klasy I– III szkół podstawowych których przewiduje się od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym.
Jednocześnie nadal przewiduje się, że świetlice w szkołach podstawowych będą funkcjonowały dla dzieci rodziców uprawnionych do zapewnienia im opieki i nauki na terenie szkoły, na dotychczasowych zasadach. Ponadto, opieką świetlicową zostaną objęte również dzieci, które w danym dniu realizują zajęcia na terenie szkoły w związku z nauczaniem w systemie tzw. hybrydowym, o ile rodzice zawnioskują o objęcie ich dzieci opieką.
Szczegóły podejmowanych działań – wiadomości na e-dzienniku.