WOLONTARIAT Drukuj

Szkolny Klub Wolontariatu rozpoczął swoją działalność w 2012 roku. Pierwszym opiekunem wolontariuszy była pani Iwona Kudyba, ale już wkrótce do grona opiekunów dołączyły panie Marta Brzeziak i Agata Kuchciak. Mottem wolontariuszy są słowa Jana Pawła II ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Odwiedź naszego bloga, kliknij w link

http://skwzsp.blogspot.com/  

KODEKS WOLONTARIUSZA

• Wolontariusz stale podejmuje prace nad sobą, stara się coraz lepiej poznać samego siebie, swoje mocne i słabe strony
• Wolontariusz rzetelnie wykonuje zadania, których się podjął;
• Wolontariusz jest wzorem postępowania dla swoich rówieśników;
• Wolontariusz to człowiek prawdomówny i dyskretny;
• Wolontariusz nie jest biernym obserwatorem rzeczywistości, ale stara się ją rozumieć i podejmować działania zmierzające do rozwiązania trudnych sytuacji;
• Wolontariusz nie stoi bezczynnie wobec zła, niesprawiedliwości (staje w obronie praw słabszych), ale podejmuje działania przemyślane;
• Wolontariusz uczy się współpracy z innymi;
• Wolontariusz nie boi się pytać jeżeli czegoś nie rozumie i prosić o pomoc innych

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
NA ROK SZKOLNY 2015/2016